Jumala, suo minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa, mitkä voin ja viisautta erottaa nämä toisistaan.

SAA:n 12 Askelta:


1. Myönsimme voimattomuutemme pakonomaiseen seksuaaliseen käyttäytymiseemme nähden – että elämämme oli muuttunut hallitsemattomaksi.

2. Aloimme uskoa, että jokin itseämme suurempi Voima voisi palauttaa mielenterveytemme.

3. Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalalle sellaisena kuin Jumalan ymmärsimme.

4. Suoritimme perusteellisen ja pelottoman oman itsemme moraalisen itsetutkiskelun.

5. Tunnustimme väärien tekojemme todellisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle.

6. Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämäluonteenvirheemme.

7. Nöyrästi pyysimme Jumalaa poistamaan vajavuutemme.

8. Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää heitä kaikkia.

9. Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä aina kun mahdollista, paitsi jos se vahingoitti heitä tai muita.

10. Jatkoimme itsetutkiskelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen viipymättä.

11. Yritimme rukouksen ja mietiskelyn avulla parantaa tietoista yhteyttämme Jumalaan, niin kuin Jumalan ymmärsimme, rukoillen ainoastaan tietoa
Jumalan tahdosta meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.

12. Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa
tämän sanoman toisille seksiaddikteille ja harjoittaa näitäperiaatteita kaikissa toimissamme.SAA:n 12 Perinnettä


1. Yhteisen menestyksemme tulisi olla etusijalla; henkilökohtainen toipuminen riippuu SAA:n yhtenäisyydestä

2. Ryhmämme tavoitteeseen kuuluu vain yksi perusarvovalta: rakastava Jumala sellaisena kuin Hän voi itsensä ilmaista ryhmän omatunnossa. Toimihenkilömme ovat vain luotettuja palvelijoita, he eivät hallitse.

3. Ainoa edellytys jäsenyydelle on, että haluattoipua seksiriippuvuuden aiheuttamista vaurioista.

4. Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen, paitsi toisia ryhmiä tai koko SAA:ta koskevissa asioissa.

5. Jokaisella SAA-ryhmällä on vain yksi ensisijainen tavoite: viedä sanomaa vielä kärsiville seksiaddikteille.

6. SAA-ryhmän ei pitäisi koskaan ryhtyä takaajaksi tai rahoittajaksi tai lainata SAA:n nimeä mihinkään vastaavaan tai ulkopuoliseen toimintaan tai ulkopuoliselle yritykselle, jotta raha-, omaisuus- tai arvovaltaongelmat eivät etäännyttäisi meitä ensisijaisesta hengellisestä päämäärästämme.

7. SAA-ryhmämme tulisi olla täysin omavarainen ja kieltäytyä ulkopuolisista lahjoituksista.

8. SAA:n toiminnan tulisi aina pysyä ei-ammattimaisena, mutta palvelukeskuksemme voivat palkata erityistyöntekijöitä.

9. SAA:ta ei pitäisi koskaan organisoida, mutta voimme perustaa palveluelimiä ja toimikuntia, jotka ovat suoraan vastuussa palvelemilleen henkilöille.

10. SAA:lla ei ole mielipidettä ulkopuolisista kysymyksistä, joten SAA:n nimeä ei koskaan tulisi käyttää julkisissa kiistoissa.

11. Julkinen toimintamme perustuu pikemminkin vetovoimaan kuin houkutteluun; meidän tulee säilyttää henkilökohtainen nimettömyytemme julkisissa tiedotusvälineissä (lehdistössä, radiossa, elokuvissa, televisiossa yms.)

12. Nimettömyys on kaikkien perinteidemme hengellinen perusta ja muistuttaa meitä siitä, että periaatteet tulevat aina ennen henkilöitä.Lupaukset:


Jos olemme huolissamme tämänhetkisestä kehityksestämme, tulemme hämmästymään ennen kuin ehdimme edes puoleen väliin.

Tulemme tuntemaan uuden vapauden ja uuden onnen. Emme kadu mennyttä emmekä halua sulkea sitä pois.

Tulemme ymmärtämään sanan mielenrauha ja tulemme tuntemaan rauhan.

Ei väliä kuinka alas olemme joskus vajonneet, näemme miten kokemuksemme voivat auttaa muita. Hyödyttömyyden ja itsesäälin tunteet katoavat.

Kadotamme itsekkyyden tunteet ja huomaamme huolehtivamme tovereistamme. Itseriittoisuus alkaa kadota.

Koko asenteemme ja elämänkatsomuksemme alkavat muuttua.

Ihmistenpelko ja taloudellinen epävarmuus jättävät meidät.

Alamme intuitiivisesti osata käsitellä tilanteet, jotka ennen hämmensivät meitä.

Ymmärrämme yllättäen, että Korkeampi Voimammeauttaa meitä asioissa, joita emme itse pystyneet tekemään.

Nämä lupaukset täyttyvät meissä, joskus nopeasti ja joskus hitaasti. Mutta ne käyvät toteen aina, kun työskentelemme niiden eteen.